Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Pokus s platební kartou

0
Funguje dál.

Léta už mám k bankovnímu účtu u České spořitelny
platební kartu. Stále respektuji, že jí škodí
elektromagnetické záření. Od jeho zdrojů ji držím dál. Od
mobilního telefonu dodržuji vzdálenost aspoň 20 cm.
Teď mi končila platnost dosavadní karty, zbýval
poslední den. Hotovost už jsem prostřednictvím už
nehodlal vybírat, novou kartu už mám doma. Nemám tedy
co ztratit a tak jsem udělal pokus.
Přes noc jsem na 12 hodin položil kartu na stolek a na ni
dva mobily. Jeden jede v síti O2, druhý T-Mobile, tedy jiná
frekvence. Během této doby jsem pětkrát zavolal na oba
mobily i z nich, takže aktivita byla, tedy i vyzařování.
Druhý den jsem zvědavě zamířil k bankomatu. Kartu bez
potíží přijal, vyhověl mému požadavku a sdělil mi zůstatek
na účtu. Pak jsem šel do prodejny tisku. Vybral jsem si
časopis, u pokladny předložil k placení zkoušenou kartu a
zvědavě čekal co bude následovat. Platba v pořádku prošla.
Moje dlouhodobá obava ze zmagnetizování a tudíž
zneschopnění platební karty byla marná. Je vidět, že vůči
záření z mobilů je odolná. Přesto ale budu dál opatrný.