Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

K + M + B + H

0
Večer tříkrálový.

Je šestého ledna, tedy tří králů. Mudrců, kteří od východu jako poslední přišli do Betléma poklonit se narozenému Ježíškovi a jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo. Časem se z nich podle podání stali králové a to se traduje dodnes.
Podle tradice opět chodí tříkráloví koledníci a nad domovní dveře píší posvěcenou křídou známá písmena K + M + B doplněná letopočtem. Kolik lidí ale dnes ví, co znamenají ta písmena?
Podle starého výkladu znamenají Kristus žehná tomuto domu. Podle nového jsou to počáteční písmena jmen tří králů: Kašpar, Melichar, Baltazar. A je tu ještě jeden, nejnovější výklad. Je to prý připomenutí pro důchodce co nemají zapomenout při odchodu z domova:
– klíče
– mobil
– brejle.
Jsem také důchodce a občas na něco zapomenu. Při odchodu to někdy postihne hodinky a tak si k těm třem písmenům přidávám ještě čtvrté: H jako hodinky.