Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Vítejte v roce 1427, 2007, 2564, 4340, 5766 a 7509! – 1.1.2007

0
Ne, nejsem po silvestrovské noci opilý, jen vás vítám do nového roku podle letopočtů, které ve světě jsou.
Před časem mě totiž napadlo zjistit, jaké letopočty existují a tak jsem vyrazil do knihovny. Zalistoval jsem v moudrých knihách a výsledek mě překvapil. Uváděly totiž přes 20 letopočtů, přežilých i dosud používaných, a našel jsem i vzorec pro jejich přepočet do juliánského a gregoriánského (tedy našeho) kalendáře, a vzorec pro přepočet arabského (muslimského) a našeho letopočtu.
V zájmu stručnosti vynechám již zaniklé letopočty a zmíním se o letopočtech dosud používaných. Je jich dle mého zjištění 6.

Na prvním místě uvedu letopočet křesťanský, nám všem dobře známý, neboť podle něj jedeme již 2007. rok. Za počátek považuje narození Krista. Do konce 16. století byl méně přesný, juliánský (tedy římský, upravený Juliem Caesarem, se začátkem roku 14. ledna, dosud používaný pravoslavnou církví), později, od roku 1582 po upřesňující úpravě papežem Řehořem XIII. gregoriánský s Novým rokem 1. ledna. Dosud.

Alexandrijský letopočet začíná od stvoření světa v roce 5502 před naším letopočtem, některé zdroje uvádí rok 5493 před n.l. Ve světě jej dnes používají už jen Koptové (původní obyvatelé, kteří žili v Egyptě již před vpádem Arabů v 7. století a jsou přesvědčeni, že jsou potomky budovatelů pyramid ).
Židovský letopočet počíná stvořením světa dne 26. března roku 3760 před naším letopočtem. Některé zdroje uvádí za počátek 4. nebo 7. říjen 3761 př. n. l.
Muslimský letopočet, čili hidžra (u Arabů a Turků) – počíná útěkem Mohammeda z Mekky do Medíny dne 16. července 622 našeho letopočtu.
Nejnovější je letopočet iránský, zavedený tam roku 1976 našeho letopočtu s tím, že počíná od založení perské říše 1180 let před hidžrou.
V Jižní Koreji je někdy mimo našeho letopočtu uváděn i tamní, počínající rokem 2333 př. n. l., kdy měl z nebes sestoupit legendární prapředek Korejců – Tangun.
Takže začátek našeho roku 2007 je rokem 1427 podle Arabů (muslimů), rokem 2564 podle íránského letopočtu, rokem 4340 podle Korejců, rokem 5766 podle Židů a rokem 7509 podle Koptů.
Tak všechno nejlepší v novém roce v tom našem jednoduchém světě!